VÅR VISION

Affärsidé

SeeGreens syfte är att trygga den hotade svenska bistammen för kommande generationer. Intäkter genereras av att företag köper goodwill som en tjänst i varierande prisklasser och premieras efter storlek på investering.

Detta är vårt syfte 

Kärnverksamheten är att stärka den svenska bi-stammen genom aktivt arbete med biets bästa i fokus. Vi arbetar för att nå ut till företag och organisationer med information och kunskap för att öka förståelsen för pollinering och binas roll i vår miljö.

Bakgrund

Insekter utgör infrastrukturen i vår miljö och måste värnas om för att vi som art på denna planet överhuvudtaget ska kunna existera.Att arbeta med dessa frågor heltid är ett privilegium och ett stort förtroende vi tar på största allvar och vi är beroende av er för att det ska fungera.