OM OSS

SeeGreen är ett svenskt företag med expertis om bin, pollinering och dess betydelse för miljö och samhälle. Vi arbetar B2B för att skapa långsiktiga relationer samt följer en uppsatt handlingsplan för miljön. Vi erbjuder våra kunder att på ett enkelt sätt ta del av våra tjänster för att påverka miljön till det bättre utan att inskränka på sin egen dagliga verksamhet.

 

 

Historik

Sedan många miljoner år har det funnits bin på vår jord i en stor mängd varierande raser, gissningsvis så länge som 80-100 miljoner år menar vissa. Som en del i utvecklingen inom växt och djurriket utgör bina en baspopulation på vår planet.

Bina har spelat och spelar en central roll i utvecklingen av den biologiska mångfald som är grunden för vår civilisation. Pollineringsarbetet gör bina oumbärliga, men också som en del i näringskedjan. Många menar att vi inte kan existera utan bin.

I naturen finns tusentals arter med vilda bin, men människan har genom åren valt att hantera vissa arter som sk tambin, även om de aldrig blir ”tama” som andra husdjur. Vi människor har valt att ha bin som ett slags husdjur. I princip allt som bina producerar och uträttar kan utnyttjas, exempelvis vax, pollen, propolis, bigift, honung, drottninggelé och naturligtvis själva pollineringsarbetet. Vi betraktar bin som en självklarhet i samhället, men de är helt unika.
De flesta människor känner endast till två av dessa ”produkter” – honung och vax.

Binas arbete och existens är en fundamental förutsättning för en mycket stor andel av livsmedelsproduktionen för den mänskliga civilisationen, genom det pollineringsarbete som utförs. Olika beräkningsmodeller finns för att kunna värdera denna betydelse. Vi har valt att använda en beräkningsmodell som ger ett relativt lågt medelvärde, som kan anses troligt med god marginal. Den ger ett värde av pollineringsarbetet i Sverige på ungefär 75 miljarder kr per år. För att relatera detta till värdet av honungsförsäljningen i landet, kan man använda ett storleksvärde på omkring 500 miljoner kr. Vi har i allmänhet inte insett binas betydelse för pollineringen i naturen utan vi har ansett eller upplevt att ”pollineringen sker automatiskt och sköts i naturen” men så är ju inte fallet. Vilda bär och blommor såväl som foderväxter till husdjur och vilda djur är beroende av pollineringen.

 

 

SeeGreen Sweden AB

Häljeröd 300
442 91 Romelanda
Telefonnummer: 0720 66 55 88
Orgnummer: 559124-0956