Välkommen till SeeGreen

SeeGreen är ett svenskt företag med expertis om bin, pollinering och dess betydelse för miljö och samhälle.

Bina har spelat och spelar en central roll i utvecklingen av den biologiska mångfald som är grunden för vår civilisation. Pollineringsarbetet gör bina oumbärliga, men också som en del i näringskedjan.

Många menar att vi inte kan existera utan bin.

----------------------->

Skicka ett fint budskap i form av små burkar med honung som välgörande presenter. Vill ni ha er egna logga på burkarna så hör av er till oss. 

Fantastiska små gåvor som går att beställa nu. Sänd ert budskap klart och tydligt

Vi sätter gärna er logga på locket. Ring oss...!!!


Vår första podcast "Bi-Informerar" ute nu!!
Lyssna på den här.

Tack för ditt stöd som bi-supporter

 123 257 00 67