Vi har blivit besökta av Anna Hedlund från Kungsälvsposten